De Franekereindsbrug

Aan het Franekereind gelegen smalle, met bomen afsluitbare draaibrug, opgebouwd uit geklonken samengestelde ijzeren liggers met een houten rijdek.
Draaipijler en landhoofden bestaan uit beton en natuursteen, op palen gefundeerd.
Op de brug en landhoofden een ijzeren balustrade met strak Jugendstilmotief, vervaardigd vermoedelijk omstreeks 1908 bij de firma R. Koster in Stadskanaal.
IJzeren draaibrug met landhoofden, remmingswerk en balustrade uit circa 1908 van belang uit een oogpunt van industriele-archeologie en een daaraan gekoppelde functionele, maar verzorgde vormgeving, en vanwege de stedebouwkundig belangrijke ligging – tezamen met de eveneens beschermde Singelbrug en Oosterbrug – op de kruising van de stadsgracht (singel) en de voormalige trekvaart naar Franeker.
(bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 385254

 
   
bbblbbbr
 
 
   
bbblbbbr
 
 
   
bbblbbbr
 
   
bbblbbbr