De Singelbrug

Over de stadsgracht (singel) gelegen in 1908 door de firma W.F. Penning te Kampen vervaardigde, met bomen afsluitbare ophaalbrug.
De val bestaat uit liggers van gewalst balkstaal met houten dek.
Bovenbouw opgebouwd uit geklonken samengestelde liggers.
Aanbruggen: gemetselde met betonspecie aangesmeerde eenvoudig geprofileerde bogen overgaand in houten beschoeiing.
In de ijzeren balustrade met strak Jugendstil-motief zijn aan elke zijde twee gietijzeren lantaarnpalen met florale motieven opgenomen.
IJzeren ophaalbrug met aanbruggen, remmingswerk, balustrade en vier lantaarnpalen uit 1908, van belang uit een oogpunt van industriele-archeologie en een daaraan gekoppelde functionele, maar verzorgde vormgeving, en vanwege de stedebouwkundig belangrijke ligging – tezamen met de eveneens beschermde Franekereindsbrug en Oosterbrug – op de kruising van de stadsgracht (singel) en de voormalige trekvaart naar Franeker.
(bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 385268
  
De Singelbrug » S-b oude foto's » S-b oude foto's
   
bbblbbbr