De Oosterbrug

Over de stadsgracht (singel) gelegen in 1908 door de firma W.F. Penning te Kampen vervaardigde aan een zijde met draaihekken afsluitbare ophaalbrug.
De vernieuwde val is opgebouwd uit liggers van gewalst balkstaal en een houten dek.
De bovenbouw is opgebouwd uit geklonken samengestelde liggers.
In 1952 vernieuwde, op palen gefundeerde, aanbruggen met boogvormige voormetseling overgaand in houten walbeschoeiing.
De over de brug en landhoofden geplaatste ijzeren balustrade met strak Jugendstil-motief is voor het grootste gedeelte eveneens in vereenvoudigde, doch bijpassende vorm vernieuwd.
IJzeren ophaalbrug met aanbruggen, remmingswerk en balustrade, oorspronkelijk uit 1908, van belang uit een oogpunt van industriele-archeologie en een daaraan gekoppelde functionele, maar verzorgde vormgeving, en vanwege de stedebouwkundig belangrijke ligging – tezamen met de eveneens beschermde Franekereindsbrug en Singelbrug – op de kruising van de stadsgracht (singel) en de voormalige trekvaart naar Franeker.
(bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 385261
  
 
De Oosterbrug » O-b demontage » O-b demontage
   
bbblbbbr
 
 
  
De Oosterbrug » O-b oude foto's » O-b oude foto's
   
bbblbbbr