Boek restauratie Franekereindsbrug verschenen

Op 9 mei 2016 is in opdracht van de Monumentenstichting Harlingen gestart met de restauratie van de Franekereindsbrug. Een groot project dat in november van dat datzelfde jaar werd afgerond. Secretaris Tjeerd Zandhuis heeft recent een groot aantal foto’s van diverse fotografen en  krantenartikelen afkomstig uit de recent gedigitaliseerde archieven van Harlinger Courant samengevoegd in een prachtig naslagwerk. Het biedt een compleet overzicht van alle uitgevoerde werkzaamheden aangevuld met interessante technische informatie van projectleider Lilian Fopma. Dat het boek een goed beeld geeft, is inmiddels ook bevestigd door de Rijksdienst van het Cultureel Erfgoed dat een exemplaar heeft opgenomen in de eigen bibliotheekcollectie.

Het eerste exemplaar van het boek, dat mede mogelijk werd gemaakt door financiële steun van onder andere Adonin en Penta Architecten, werd onlangs uitgereikt aan Herke de Groot, directeur van De Boer en de Groot en de aannemer die de restauratie heeft uitgevoerd. In de archieven werd ontdekt dat de overgrootvader van De Groot in 1915 bij de bouw van de brug als uitvoerder van aannemer I.C. Kooyman betrokken was.

Het boek is te bestellen voor € 45,00 exclusief verzendkosten (bezorging binnen Harlingen is gratis). Stuur een mail met het aantal boeken en uw naam en adresgegevens naar
info@msh.frl. Er wordt u dan een bestelbevestiging met betaalgegevens toegezonden.

Vernieuwen buiten-vloed deuren Kleine Sluis

Dankzij subsidies van het Dinamofonds, de Meindersma-Sybenga Stichting, de Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds welke toewijzing mede mogelijk gemaakt is dankzij het Piso-Kuperus Waterwerken Fonds, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de Gemeente Harlingen.

Verwijderen sluisdeuren:

Vervaardigen nieuwe sluisdeuren:

Plaatsen van de nieuwe sluisdeuren:

Artikel restauratie sluislieren Grote Sluis in de Schildersvakkrant

In het meinummer van de Schildersvakkrant verscheen een interessant artikel over de restauratie van de sluislieren van de Grote Sluis. Speciale aandacht daarbij voor het uitgevoerde kleurhistorisch onderzoek en de toegepaste verftechnieken. Klik hier om het volledige artikel te lezen in PDF-formaat. NB. Het artikel opent in een nieuw tabblad.

Met onze dank aan de Schildersvakkrant en Eisma Bouwmedia voor de toestemming om dit artikel te mogen plaatsen.

Restauratie sluislieren Grote Sluis

Zowel op de voorpagina als in de rubriek “Havenbedrijf” van de Harlinger Courant van vrijdag 7 februari aandacht voor de restauratie van de sluislieren van de Grote Sluis. Afgelopen week bracht een aantal bestuursleden samen met projectleider Lilian Fopma van De Boer en De Groot een bezoek aan Posthumus Draaierij in Burgwerd om de vorderingen te bekijken en uitleg te krijgen over de werkzaamheden. Foto’s van Joachim de Ruijter.