Bijdrage Prins Bernhard Cultuurfonds voor de restauratie van de Singelbrug

Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft positief gereageerd op een subsidieaanvraag van de Monumentenstichting Harlingen voor de restauratie van de Singelbrug in Harlingen. De adviseurs van het Cultuurfonds hebben zich positief uitgesproken over de uitvoering en de restauratieaanpak. In de subsidiebeschikking laat het fonds weten dat er vertrouwen is in de opzet en de uitvoering van de werkzaamheden en dat er is besloten om een bijdrage van € 18.000,- beschikbaar te stellen. De toewijzing van dit bedrag is mede mogelijk gemaakt dankzij het Piso-Kuperus Waterwerken Fonds. Dit fonds steunt projecten ten behoeve van de restauratie van monumentale waterwerken in Nederland.

Wij zijn beide fondsen, die eerder ook al andere restauratieprojecten van onze stichting zoals de Grote Sluis en de Oosterbrug hebben gesteund, uiteraard zeer erkentelijk voor hun bijdrage. Het bestuur van de Monumentenstichting Harlingen ziet dit niet alleen als stimulans om op de ingeslagen weg verder te gaan maar ook als blijk van waardering voor de inzet van iedereen die bij dit restauratieproject betrokken is.

Film klinken balans van de Singelbrug

 

In rubriek Havenbedrijf in de Harlinger Courant onlangs aandacht voor projectleider Lilian Fopma, haar team en de restauratiewerkzaamheden aan de Singelbrug. Hier zijn Ronald Hoogerman en Geert Braaksma van De Boer en de Groot bezig met klinken van de balans van de Singelbrug. Een zware klus!  Film van deze werkzaamheden is te bekijken via https://youtu.be/wEhHh4o8OFQ

 

Uitstel uithijsen Singelbrug

De afgelopen dagen zijn voorbereidingen getroffen voor de demontage van de Singelbrug. Het uithijsen van de brug is in verband met de verwachte windkracht van de komende dagen uitgesteld naar dinsdag 10 oktober (onder voorbehoud). Volg deze site of de social media voor updates.
Foto: MSH/R.P. Hoekema
Foto: Tjalling Boonstra (Harlingen-Poort van Friesland)

Officiële heropening gerestaureerde Oosterbrug te Harlingen

Na een periode van uitgebreide restauratie zal de Oosterbrug in Harlingen op zaterdag 9 september feestelijk worden heropend. Om 11:00 uur zal weerman en buurman Piet Paulusma de eerste boot officieel doorgang verlenen door het draaien van de brug.

Bij de restauratie van de Oosterbrug is gebruik gemaakt van ambachtelijke restauratietechnieken (o.a. klinken) en is het oorspronkelijke ontwerp van gemeentearchitect P. van der Werf Jzn. uit 1900 zo dicht mogelijk benaderd. Ook is de brug tegelijkertijd aangepast aan de eisen waaraan een brug in 2017 moet voldoen.

De restauratie is mogelijk gemaakt door financiële steun van onder andere de gemeente Harlingen, provinsje Fryslân, het Piso-Kuperus Waterwerken Fonds van het Prins Bernard Cultuurfonds, de M.O.A.C. Gravin van Bylandt Stichting, de Van Heloma Stichting en de Stichting Dr. Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds.

De opening van de Oosterbrug valt samen met diverse activiteiten in het kader van de Open Monumentendag in de gemeente Harlingen. Van 11:00 uur tot 16:00 zijn het bestuur van de Monumentenstichting Harlingen en medewerkers van de hoofdaannemers De Boer en de Groot Civiele Werken en Oosterhof Holman in stands bij de drie bruggen aanwezig. Er zijn foto’s te bekijken en er is informatie te krijgen over de restauraties van de Oosterbrug en Franekereindsbrug maar ook van de Grote Sluis en de Kleine Sluis. Op verzoek gaan medewerkers van Oosterhof Holman met belangstellenden naar de Grote Sluis om daar uitleg te geven. Voor de kinderen zal er een kleurplaat verkrijgbaar zijn waarmee een leuk prijsje te winnen is. Om ook basisschoolkinderen bij de opening te betrekken, bieden De Boer en De Groot en Oosterhof Holman twee groepen acht een rondvaart aan om een en ander vanaf het water te bekijken.

Naast de drie bruggen en de sluizen zijn deze dag nog een vijftiental bijzondere objecten in de stad te bezichtigen, zoals onder andere het eveneens gerestaureerde Entrepotgebouw aan de Willemshaven, de Loge Deugd en IJver aan de Lanen en het Stadhuis aan de Noorderhaven.

Achter de schermen wordt inmiddels ook al lange tijd gewerkt aan restauratie van de laatste van de drie bruggen, de Singelbrug. Op maandag 18 september zal worden gestart met de werkzaamheden. Deze brug uit 1908 zal naar verwachting in mei 2018 weer teruggeplaatst als verbinding tussen het Franekereind noordzijde en de Noorderkade over de Noordoostersingel. Een markant punt in de beroemde Elfstedenroute en een van de meest gefotografeerde locaties in Harlingen staat er dan weer prachtig bij. 

Montage Oosterbrug

Maandag 3 juli is gestart met de montage van de gerestaureerde Oosterbrug. Afgelopen vrijdag was het val al per ponton vanuit Franeker gearriveerd. Deze ochtend werd om 06:00 uur de hameipoort per trailer aangevoerd vanuit de hal van De Boer en de Groot aan de Industrieweg.

De werkzaamheden trokken ook deze keer weer aandacht. Zo was verslaggever Joline Dalstra van Omrop Fryslan aanwezig om rechtstreeks in de radio-uitzending verslag te doen en interviews te doen met projectleider Lilian Fopma namens De Boer en de Groot en de bestuursleden Maria Le Roy en Tjeerd Zandhuis van de Monumentenstichting Harlingen. Ook waren er diverse fotografen aanwezig en waren de werkzaamheden wereldwijd te volgen via de webcams van Piet Paulusma en Hans van Es van Webcam Harlingen. Natuurlijk namen ook diverse Harlingers een kijkje die nieuwsgierig waren naar de terugkomst van de tweede van “de drie bruggen.”

Rond 08:30 uur werd er door de mobiele kraan van KTF Harlingen begonnen met hijswerkzaamheden. Dankzij de goede voorbereiding en de gunstige weersomstandigheden kon het val vlot gemonteerd worden. Aansluitend werd de hameipoort ingehesen.

Morgen zal de balans worden teruggeplaatst waarna er aansluitend nog een periode van afmonteren en afwerken zal zijn. Volg onze sociale mediakanalen voor verdere berichtgeving:
Twitter: @mshfrl
Facebook: monumentenstichtingharlingen
Instagram: monumentenstichtingharlingen

Foto’s: MSH/Robert Paul Hoekema