Periodieke gift aan de Monumentenstichting Harlingen: ontdek het extra belastingvoordeel

De restauratie en het onderhoud van onze bruggen en sluizen kost veel geld. Hiervoor is de Monumentenstichting volledig afhankelijk van subsidies en giften. Wilt u ook het werk van de Monumentenstichting Harlingen steunen door ons fiscaalvriendelijk te schenken? Leg dan uw periodieke gift voor de loop van minimaal vijf jaar vast in de vorm van een periodieke gift. Het voordeel van een periodieke gift is dat deze altijd 100% fiscaal aftrekbaar is, ongeacht de omvang van de jaarlijkse schenking en staat helemaal los van de drempel die hierin door de Belastingdienst wordt gehanteerd bij reguliere giften.

De Monumentenstichting Harlingen is door de Belastingdienst aangemerkt als een zogenaamde ” culturele ANBI ” (Algemeen Nut Beogende Instelling) waardoor een gift u extra belastingaftrek oplevert in uw belastingaangifte. Een belastingplichtige in de inkomstenbelasting mag dan namelijk 1,25 keer het bedrag van de gedane gift in aanmerking nemen voor de giftenaftrek. Het resultaat is dat iemand die bijvoorbeeld € 100 schenkt aan een culturele instelling, een bedrag van € 125 in aftrek kan brengen. Er geldt hierbij wel een maximale verhoging van € 1.250 . De fiscale voordelen blijven beperkt tot giften van maximaal € 5.000 .

Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Doet uw onderneming een gift aan onze stichting, dan mag u voor het berekenen van de aftrekpost het bedrag van de gift dus verhogen met 50%. De verhoging van deze giften aan culturele ANBI’s mag echter in totaal niet meer bedragen dan € 2.500. Voor gewone giften geldt geen drempel, maar er is wel een maximum aftrekbedrag. Uw onderneming mag niet meer aftrekken dan 50% van de fiscale jaarwinst òf € 100.000.

Voor het vastleggen van een periodieke gift was in het verleden een notariële akte nodig. Dit hoeft niet meer: u vult samen met ons een formulier in dat u hier samen met een toelichting kunt downloaden. U vult uw eigen gegevens in (invulbaar PDF-bestand) en stuurt beide exemplaren naar:

Monumentenstichting Harlingen

t.a.v. de heer Tj. Zandhuis, secretaris

Postbus 20

8860 AA Harlingen

Vergeet niet een kopie van een geldig legitimatiebewijs van uzelf en uw eventuele partner bij te sluiten. U krijgt vervolgens uw exemplaar met daarop onze gegevens van ons retour. U en wij bewaren dat beide in onze administraties. U maakt jaarlijks – maar tenminste vijf aaneengesloten jaren – het vermelde bedrag over.

Meer informatie over belastingvrij schenken en enkele rekenvoorbeelden zijn te vinden op de website van de Belastingdienst of neem contact op met uw belastingadviseur. Deze kent uw persoonlijke en financiële situatie. Voor meer informatie over de schenkingsmogelijkheden of onze stichting kunt u contact opnemen met onze secretaris via info@msh.frl