Restauratie sluislieren Grote Sluis

Zowel op de voorpagina als in de rubriek “Havenbedrijf” van de Harlinger Courant van vrijdag 7 februari aandacht voor de restauratie van de sluislieren van de Grote Sluis. Afgelopen week bracht een aantal bestuursleden samen met projectleider Lilian Fopma van De Boer en De Groot een bezoek aan Posthumus Draaierij in Burgwerd om de vorderingen te bekijken en uitleg te krijgen over de werkzaamheden. Foto’s van Joachim de Ruijter.