Voortgang restauratie sluislieren Grote Sluis

Afgelopen week heeft er een kleurhistorisch onderzoek plaatgevonden om bij de conservering de sluislieren weer in de oorspronkelijke kleurstelling terug te kunnen brengen. Naar verwachting zijn restauratiewerkzaamheden in week 16 afgerond.