Artikel restauratie sluislieren Grote Sluis in de Schildersvakkrant

In het meinummer van de Schildersvakkrant verscheen een interessant artikel over de restauratie van de sluislieren van de Grote Sluis. Speciale aandacht daarbij voor het uitgevoerde kleurhistorisch onderzoek en de toegepaste verftechnieken. Klik hier om het volledige artikel te lezen in PDF-formaat. NB. Het artikel opent in een nieuw tabblad.

Met onze dank aan de Schildersvakkrant en Eisma Bouwmedia voor de toestemming om dit artikel te mogen plaatsen.