Provinciale subsidie voor Harlinger monumenten

De provincie Fryslân heeft eind december een subsidie van ruim € 640.000,00 toegekend voor de restauratie van de Oosterbrug, de Singelbrug en de Franekereindsbrug, beeldbepalende rijksmonumenten in Harlingen. Deze toekenning is het directe gevolg van de start van de Monumentenstichting Harlingen in het najaar van 2015. Deze stichting heeft onlangs een vijftal rijksmonumenten in Harlingen in beheer gekregen van de gemeente Harlingen. Het bestuur van deze stichting, die zich inzet voor het behoud van rijksmonumenten in Harlingen, heeft als eerste activiteit het aanvragen van deze provinciale subsidie opgepakt.

De afgelopen jaren is er te weinig tijd, geld en aandacht geweest voor het restaureren van ‘de drie bruggen’ bij Trebol, de Groote Sluis (tussen Noorderhaven en Rommelhaven) en de Kleine Sluis (tussen Zuiderhaven en Rozengracht). Bovendien kwam de gemeente niet in aanmerking voor deze subsidie en de Monumentenstichting Harlingen wel. Alle vijf monumenten vragen de komende jaren een forse restauratie om ze ook voor de komende generaties te kunnen behouden.

Het Bestuur van Monumentenstichting Harlingen werkt momenteel aan onderhoudsplannen en restauratieplannen voor de genoemde monumenten. Daarbij is de toegekende subsidie een forse steun in de rug, maar de gehele financiering is nog niet rond. Naar cofinanciering wordt gezocht middels fondsenwerving. De stichting verwacht van de gemeente Harlingen de resterende benodigde middelen te ontvangen om de uiteindelijke restauratiebudgetten rond te krijgen.