Renovatie Franekereindsbrug

Het bestuur van de monumenten stichting Harlingen, heeft in haar laatste bestuursvergadering op dinsdag 5 april jongstleden besluiten genomen over de start van werkzaamheden van de bruggen en de sluizen.
Als eerste kunnen wij melden dat met instemming van de provincie Fryslân en de RCE, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed gestart wordt met de restauratie van de Franekereindsbrug.
Ons Harlinger bedrijf de Boer en de Groot met als speciaal bedrijfsonderdeel de restauratie van bruggen, stuwen en sluizen gaat de Franekereindsbrug restaureren.
Hiervoor is gezamenlijk de vormgeving, de werkwijze en de planning opgesteld. Met name de vaardigheid van de Boer en de Groot in het ambachtelijke klinkwerk en het ijzersmeedwerk is uniek in Noord-Nederland.
Dat er voor de stichting extra voordelen aan zijn verbonden wordt breed onderschreven. De mogelijkheden van leer- werkplekken om jongeren het vak van restauratie in metaal bij te brengen, heeft toegevoegde waarde. Ook het feit dat op ons bedrijventerrein Hermes de werkzaamheden plaatsvinden biedt het bestuur, de leden van het RCE en de provinciale monumentenwacht en U Harlingers, de mogelijkheid op afgesproken dagen de voortgang van het werk te kunnen zien.
Wij verwachten een voortvarende professionele aanpak en zien uit naar een succesvolle herplaatsing van een prachtig gerestaureerde Franekereindsbrug.
Natuurlijk wilt u weten wat er staat te gebeuren, eerst wordt de brug van de plaatst gehesen, en een noodbrug voor langzaam verkeer geplaatst. Dat levert wijzigingen in gebruik en vervoersroutes op. U leest hierover op de gemeentelijke website www.harlingen.nl en op de onze www.msh.frl