Alle berichten van

Start restauratie Oosterbrug

20161108-hc-pendag-brug-druk-bezochtZaterdag 5 november organiseerde de Monumentenstichting Harlingen een geslaagde open dag. In de hal van aannemersbedrijf De Boer en De Groot aan de Industrieweg kwamen ruim 300 belangstellenden de vorderingen van de restauratie van de Franekereindsbrug bekijken. Projectcoördinator Lilian Fopma, medewerkers van het aannemersbedrijf en bestuursleden van de stichting beantwoordden vele vragen van bezoekers en gaven uitleg over de uitgevoerde conserverings- en restauratiewerkzaamheden. Het was een unieke gelegenheid om daarbij ook onder de brug het gereviseerde aandrijf- en loopwerk van dichtbij te kunnen bekijken. wp_20161104_15_45_27_proOp woensdag 23 november zal de brug worden vervoerd en weer worden teruggeplaatst op de prominente plek over het Franekereind waarna er nog diverse montagewerkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Rond eind november, begin december zal de brug dan weer geschikt zijn voor gebruik door het verkeer.

SONY DSCfoto van Alfons Willekes

Tegelijkertijd met het terugplaatsen van de Franekereindsbrug zal er ook worden gestart met de demontage van de Oosterbrug.1908-oosterbrug_-hh_9151001000001_1081Deze brug uit 1908 is gelegen over de Zuidoostersingel vormt de verbinding tussen het Franekereind en de Franekertrekvaart. Dit betekent dat het autoverkeer tijdelijk een andere route zal moeten kiezen. Voetgangers en fietsers kunnen gebruik maken van een noodbrug welke tussen de Zuidoostersingel en het Fabrieksplein zal komen te liggen. De gerestaureerde Oosterbrug zal begin mei 2017 worden gemonteerd en eind mei in gebruik worden genomen. Als afronding zullen in juni 2017 de leuningen worden teruggeplaatst. De werkzaamheden aan de Oosterbrug zullen eveneens door De Boer en De Groot worden uitgevoerd.Na de Franekereindsbrug en de Oosterbrug zal tenslotte ook de Singelbrug, eveneens uit 1908, worden gerestaureerd. De werkzaamheden aan deze brug zullen starten in mei 2017 en medio november 2017 zal de brug worden teruggeplaatst. De Monumentenstichting Harlingen is medio 2015 opgericht. Eind 2015 heeft de stichting een subsidiebeschikking van de Provincie Fryslân ontvangen voor de restauratie van de drie bruggen. Een voorwaarde aan het toekennen van de subsidie is dat alle werkzaamheden vóór 15 december 2017 gereed moeten zijn. Naast de drie bruggen is de Monumentenstichting Harlingen ook eigenaar van de Grote Sluis en de Kleine Sluis. Van dit laatste sluizencomplex worden momenteel door het aannemersbedrijf Oosterhof Holman de twee binnen vloeddeuren vervangen.
wp_20161028_11_24_49_pro

Bekijk de restauratie van de Franekereindsbrug van dichtbij

Op 5 november 2016, houdt de monumentenstichting Harlingen in samenwerking met de Boer en de Groot een open dag. Belangstellenden die de restauratie van de Franekereindsbrug van dichtbij willen zien en alle vragen hierover kwijt willen, zijn van harte welkom tussen 10.00 en 16.00 uur. De open dag wordt gehouden in Hal 22 aan de industrieweg 22 te Harlingen.

Precisiewerk

De restauratie van de Franekereindsbrug heeft heel wat voeten in de aarde gehad, want bij de restauratie is precisiewerk verzet aan de staalconstructie en de werktuigbouwkundige installatie om alles weer toekomstbestendig te maken. Alle achterstallig onderhoud waar roestvorming schuld aan had, is weggewerkt en door het ambachtelijke klinken van de staalverbindingen en het verzinken zijn behandelingen professioneel en duurzaam uitgevoerd. De afsluitende werkzaamheden zijn het aanbrengen van de verflagen en de montage van de gerestaureerde delen waaronder de leuningen.

Brug ‘op het droge’dsc08209

De restauratie van de Franekereindsbrug nadert zijn voltooiing, dus is er een indrukwekkend overzicht van de restauratiewerkzaamheden te zien, de brug ‘op het droge’ die voor het eerst in haar bestaan in de werkplaats te zien is. Uitgestald staan de onderdelen die nog teruggeplaatst moeten worden en de gereedschappen en materialen die gebruikt worden.
De bezoeker kan vragen stellen aan de projectcoördinator Lilian Fopma en medewerkers van de Boer en de Groot maar ook aan bestuursleden van Monumentenstichting Harlingen die aanwezig zijn.
Voor iedere Harlinger en belangstellenden van buiten de stad, een moment om nooit te vergeten.

Naar verwachting wordt de Franekereindsbrug de tweede helft november 2016 op haar prominente plek in de gracht aan het Franekereind teruggeplaatst.

Renovatie Franekereindsbrug

Het bestuur van de monumenten stichting Harlingen, heeft in haar laatste bestuursvergadering op dinsdag 5 april jongstleden besluiten genomen over de start van werkzaamheden van de bruggen en de sluizen.
Als eerste kunnen wij melden dat met instemming van de provincie Fryslân en de RCE, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed gestart wordt met de restauratie van de Franekereindsbrug.
Ons Harlinger bedrijf de Boer en de Groot met als speciaal bedrijfsonderdeel de restauratie van bruggen, stuwen en sluizen gaat de Franekereindsbrug restaureren.
Hiervoor is gezamenlijk de vormgeving, de werkwijze en de planning opgesteld. Met name de vaardigheid van de Boer en de Groot in het ambachtelijke klinkwerk en het ijzersmeedwerk is uniek in Noord-Nederland.
Dat er voor de stichting extra voordelen aan zijn verbonden wordt breed onderschreven. De mogelijkheden van leer- werkplekken om jongeren het vak van restauratie in metaal bij te brengen, heeft toegevoegde waarde. Ook het feit dat op ons bedrijventerrein Hermes de werkzaamheden plaatsvinden biedt het bestuur, de leden van het RCE en de provinciale monumentenwacht en U Harlingers, de mogelijkheid op afgesproken dagen de voortgang van het werk te kunnen zien.
Wij verwachten een voortvarende professionele aanpak en zien uit naar een succesvolle herplaatsing van een prachtig gerestaureerde Franekereindsbrug.
Natuurlijk wilt u weten wat er staat te gebeuren, eerst wordt de brug van de plaatst gehesen, en een noodbrug voor langzaam verkeer geplaatst. Dat levert wijzigingen in gebruik en vervoersroutes op. U leest hierover op de gemeentelijke website www.harlingen.nl en op de onze www.msh.frl